Zasady działania

Parent Previous Next

Ogólne informacje


Przyspieszenie pracy nad tworzeniem e-pozwów opiera się na wielu, ułatwiających pracę funkcjach, w tym m.in.:


Aplikacja zapewnia nieporównywalnie szybszą pracę na pozwem niż wolny i zawieszający się system e-sądu.

Pierwsze kroki


Po uruchomieniu programu można wczytać szablon o nazwie przykładowy_szymel z katalogu aplikacji (plik/wczytaj szablon) aby zobaczyć sposób wypełnienia danych.

Kliknięcie ikony plusa po prawej stronie kart pozwala dodać nowy, kolejny pozew do paczki, znak x na karcie usuwa pozew.

Po własnym uzupełnieniu rubryk i podglądzie pozwu (zakładka podgląd pozwu) można wygenerować gotowy plik tzw. paczkę epu (zakładka generuj paczkę/zapisz).


Pozew można zapisać w dowolnym momencie (plik/zapisz szablon) celem późniejszej edycji lub wykorzystania w przyszłości do podobnych spraw.

Naciśnięcie prawego klawisza myszy na opisie karty otwiera menu umożliwiające zmianę nazwy, zapisywanie i wczytywanie szablonu z poziomu menu.

Zalecamy zapisywać każdy gotowy pozew, aby uniknąć zbędnego wprowadzania danych.


Ważne


Pola zaznaczone na czerwono są wymagane przez e-sąd i muszą być uzupełnione.


System e-sądu wymaga w każdej rubryce prawidłowych danych.


Przy istotnych polach można przytrzymać wskaźnik myszki aby pojawiła się informacja o prawidłowym formacie danych.


Wczytywanie paczki


Zapisany plik wczytujemy w systemie epu ze strony www.e-sad.gov.pl (złóż paczkę pozwów/wczytaj paczkę), opcja ta jest dostępna jedynie dla powodów masowych i profesjonalnych pełnomocników.


Plik należy wczytać w dniu wygenerowania z aplikacji Asystent (wymóg e-sądu), ewentualnie automatycznie zaktualizować jego datę poprzez wczytanie zapisanego pozwu do aplikacji i wygenerowanie ponowne paczki epu.

Po wczytaniu pozwu do systemu e-sąd można zobaczyć w podglądzie prawidłowość danych (prezentuj wybrane).

Następnie zapisujemy paczkę (zapisz paczkę), dalej postępujemy jak z każdym pozwem. Możemy także kliknąć wstecz, nie zapisując paczki, anulując procedurę.


Jeśli przy wczytywaniu paczki epu pojawi się komunikat o błędzie, proszę o sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych w Asystencie Epu, a w dalszej kolejności (jeśli dane są poprawne) skopiowanie i przesłanie komunikatu na adres asystent@lexdroid.pl. System epu e-sądu zmienia czasami format danych paczki epu, stąd też program jest na bieżąco aktualizowany. Nie jest to zależne od aplikacji Asystent Epu, a od sposobu działania e-sądu.

Skróty klawiszowe


Ctrl + T - nowa karta.

Ctrl + L - wczytaj szablon w aktywną kartę.

Ctrl + S - zapisz szablon z aktywnej karty.